...
آرین کریمیان

کارشناس

۰۹۱۵۶۴۴۰۰۲۴
املاک مشابه

فروش آپارتمان ۱۳۵ متری    متری 21 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر ۱۱/۱

  دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان


فروش آپارتمان ۱۲۴ متری    متری 18 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر ۹

  دو میلیارد و دویست میلیون تومان


فروش آپارتمان ۱۲۶ متری    متری 15 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار هفت تیر ، هفت تیر ۵

  یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان


© 1399 | مسکن آرال - توسعه و پیاده سازی توسط Jbyte Developer