...
آرین کریمیان

کارشناس

۰۹۱۵۶۴۴۰۰۲۴
املاک مشابه

فروش آپارتمان ۸۷ متری    متری 26 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، صیاد ۲۵

  دو میلیارد و دویست میلیون تومان


فروش آپارتمان ۹۰ متری    متری 12 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، صیاد ۵۹

  یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان


فروش آپارتمان ۱۰۰ متری    متری 10 میلیون تومان

  مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، صیاد ۱۰

  نهصد و هشتاد میلیون تومان


© 1399 | مسکن آرال - توسعه و پیاده سازی توسط Jbyte Developer